Mimari ve 3D Görselleştirme Terimleri

Öncelikle olmazsa olmaz mimari terimlerin üzerinden hızlıca bir geçelim. Terimler içerisinde daha detaylı bir şekilde anlatmam gerekenler var. Bu terimlerin yazılarına ait bağlantıları yazının içerisinde bulabilirsiniz. Mimari terimler;

Açıt: Duvarların üzerinde pencere ve kapılar için bırakılan boşluklara açıt denir.

Aderans: İki farklı malzemenin birbirinden ayrılamayacak şekilde yapıştırılması sonucu ortaya çıkan yeni malzemeye aderans denir.

Akıtmalık: Çatı kaplamalarında su birikme olasılığı olan kıyı ve köşelerde genelde metal levhalar kullanılarak suyun çatı üzerine ve kanala yönlendirilmesine yarayan yapılara akıtmalık denir.

Alınlık: Kemer, kapı ve pencerelerin üzerinde bulunan üçgen veya üçgen benzeri süslemelere alınlık denir.

Ankraj: Beton içerisine yerleştirilen çelik ekipmanların tamamına ankraj denir. Ancak ankraj genel olarak beton içerisine yerleştirilen ve daha sonra çelik bir taşıyıcının ana yapıya sabitlenemebilmesine yarayacak olan mafsal parçasına verilen isimdir.

Aypencere: Yarım daire görünüşüne sahip pencerelere aypencere denir.

Aypencere Örneği

Beton: Kum, çakıl, mıcır, çimento ve su karıştırarak oluşturulan ve kimyasal süreçleri tamamlandığında taşlaşan karışıma beton denir.

Cam Kiremit: Yüksek basınç altında üretilen camlar kullanılarak yapılan çatı elemanlarına cam kiremit denir. Standart kiremitler ile aynı geometride yapılan cam kiremitler standart kiremitlerle birlikte döşenebilirler.

Dam Başağı: Çatıların üzerinde bulunan sivri süslere dam başağı denir. Dam başakları genelde başak şeklindedir ancak sivri uçlu bütün süslemelere dam başağı adı verilir.

Drenaj: Binaların toprak altında kalan kısımlarının etrafında su birikmesini engellemek için oluşturulan suni boşluklara drenaj ismi verilir. Drenajlar genelde özel borular veya çakıllar ile yapılır.

Eşik: Kapıların ayırdığı mimari bölümleri birbirinden tamamen ayırmak için kapı akslarına yerleştirilen yükseltilere eşik denir. Eşikler genelde mermer olarak yapılır.

Füruş: Binaların çatı parapetlerinin ve saçaklarının altında sadece süsleme amacı ile yerleştirilen mimari elemanlara füruş denir.

Furuş Uygulaması Örneği

Grobeton: Temel atmak için hafriyat alım işlemi yapıldıktan sonra temel için döşenecek demirin toprak ile ilişkisinin kesilmesi için atılan düşük kalitede, demir donatısı bulunmayan betona grobeton denir.

Hol: Yapının içerisinde oda ve koridor dışında bulunan kapalı avlu benzeri alanlara hol denir.

Mimari Görselleştirme Terimleri

3D Modelleme: Bilgisayar destekli yazılım programları kullanılarak kartezyen koordinat sistemi üzerinde noktalar belirleyerek ve belirlenen noktalar arasındaki yüzeyler tanımlanarak yapılan dijital çizimlere 3d modelleme denir.

HDRI: Merkez noktadan 3 boyutlu olarak 360° çekilen fotoğrafların montajlanmasıyla oluşan küresel fotoğraflara HDRI denir.

HDRI Örneği

Küresel Aydınlatma (Global Illuminition): Işık ışınlarının ışık kaynağından çıkmasının ardından farklı yüzeylere çarptıktan sonra farklı yüzeyleri aydınlatmasına küresel aydınlatma denir. Bir örnek ile anlatmak gerekirse sadece tek bir camı olan bir odaya sadece güneş ışığı geldiğini düşünelim. Eğer küresel aydınlatma olmasa sadece yerde pencere şeklinde bir aydınlık alan olması gerekir. Ancak sizin de gündelik hayatta tecrübe ettiğiniz üzere güneşin hem bina dışındaki yansımaları hem de oda içerisindeki yansımalardan dolayı ondanın bazı bölgeleri daha parlak olsa da tamamı aydınlanır.

Mimari Görselleştirme: 3 boyutlu modellemesi yapılmış çizimin render yöntemi ile resim veya animasyon haline getirilmesine mimari görselleştirme denir.

Polygon: 3 boyutlu modelleme yapıldığında çizimde kullanılan yüzeylere polygon denir. İngilizce bir kelime olması ile birlikte Türkçede de çok kullanılmaya başlandığı için sözlüğe eklemeye karar verdim.

Render: 3 boyutlu modelleme ile yapılan çizimin üzerinin desenler veya renkler ile kaplanmasının ardından ilgili yazılımda ışık ve kamera eklenmesiyle oluşturulan sahnenin resim veya animasyon haline getirilmesi işlemi sırasında bilgisayarın yaptığı işlemler dizisine render denir.